ผลเลือด Positive คืออะไร /ผลเลือด Positive แปลว่าอะไร

ผลเลือด Positive คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับโรคเอชไอวี วันนี้เราจะไปหาคำตอบกัน โรคเอชไอวี คืออะไร โรคเอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Human Immunodeficiency Virus และมีชื่อเรียกย่อๆ ว่า HIV (เอชไอวี) เชื้อเอชไอวีนั้น มีหลายสายพันธุ์ สายพันธุ์แรกที่พบบนโลก ได้แก่ เอชไอวี-1 (HIV-1) ซึ่งแพร่ระบาดในแถบ อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา ต่อมาได้ค้นพับอีกหนึ่งสายพันธุ์ คือ เอชไอวี-2 (HIV-2) แพร่ระบาดในแถบ แอฟริกาตะวันตก นอกจากนี้ เชื้อเอชไอวียังมีสายพันธุ์ย่อยๆ อีกมาก เนื่องจากสามารถกลายพันธุ์ได้ง่ายมาก โรคเอชไอวีสามารถพัฒนาเชื้อ เจริญเติบโตอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ และกลายเป็นต้นเหตุของโรคเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวีแล้วยังไง ? หากท่านใด ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไวรัสนี้จะมุ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของท่าน ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้ระบบภูมิต้านทานของเราค่อยๆ เสื่อมลง ไม่ได้มีอาการให้เราทราบในทันที แต่มักจะค่อยๆ แสดงอาการออกมาในภายหลัง เนื่องจากภูมิคุ้มกัน อยู่ในระดับต่ำลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง ไม่สามารถกำจัดเชื้อของโรคต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ หรือที่เราเรียกว่าระยะขั้นสุดท้าย ของการติดเชื้อเอชไอวี หรือระยะเอดส์นี่เอง ในระยะนี้จะทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนขึ้นกับเรามากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เสียชีวิตในที่สุด ตัวอย่างโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi sarcoma) โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคเชื้อราต่างๆ ทำความเข้าใจใหม่กับคำเหล่านี้ • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้ว แต่ยังคงมีความแข็งแรงปกติ ไม่มีการแสดงอาการใดๆ สามารถใช้ชีวิตได้ดังคนปกติ และจะต้องเข้ารับการรักษา ทานยาต้านไวรัสสม่ำเสมอ เพื่อให้เชื้อไม่พัฒนาไปถึงระยะสุดท้าย • ผู้ป่วยเอดส์ หมายความว่า ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวี เข้าสู่ร่างกาย และไม่มีการรักษาในระยะ1 และ 2…

ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร

ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร ในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีนั้น เป็นวิธีที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมทำกัน และวิธีที่ใช้ในการตรวจคัดกรองก็จะนิยมแบบ ตรวจ ANTI-HIV คือการตรวจหาภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี โดยส่วนใหญ่สามารถตรวจได้เมื่อเสี่ยงมาแล้วกว่า 3-4 สัปดาห์ และให้ผลที่แม่นยำมากขึ้น เมื่อเสี่ยงมาเกิน 1 เดือน เนื่องจากพ้นระยะฟักตัว หรือที่เรียกว่า Window period นอกจากการตรวจแบบ ANTI-HIV แล้ว ยังมีวิธีการตรวจแบบอื่นๆ อีกประมาณ 3 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1. ตรวจ p24 Antigen เป็นการตรวจหาโปรตีน p24 ของเชื้อเอชวี สามารถตรวจได้เมื่อรับความเสี่ยงมาประมาณ 2 สัปดาห์ ข้อเสียของการตรวจวิธีนี้ คือ ผลตรวจถูกรบกวนได้ง่ายจากปัจจัยต่างๆ อีกทั้งหากตรวจพบว่าเป็นต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้ง 2. การตรวจ NAT สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาล และเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างไม่แพร่หลายเท่าไหร่นัก สามารถตรวจได้เมื่อรับความเสี่ยงมาประมาณ 1 สัปดาห์ 3. การตรวจแบบ ANTI-HIV และ p24 Antigen ในชุดตรวจเดียวกัน สามารถตรวจได้เมื่อรับความเสี่ยงมาประมาณ 2 สัปดาห์ การตรวจแบบนี้จะมั่นใจได้มากกว่า แต่ถ้าหากผลตรวจออกมาพบเพียง p24 Antigen ท่านจะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสี่ยงมาครบ 21-30 วัน เหลือมากกว่า 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ในการตรวจเอชไอวี แพทย์มักจะแนะนำให้มาตรวจอีกครั้งเมื่อครบ 30 วัน และตรวจซ้ำอีกที่ 60-90 วัน เสมอ เพื่อความมมั่นใจว่าผู้ถูกตรวจ ติดเชื้อหรือไม่ การวินิจฉัยผลเลือดในการตรวจหา HIV โดยทั่วไปแล้วการแสดงผลเลือดจะสามารถแปรผลได้เป็น 2 ผล ได้แก่ Reactive และ Non-Reactive ซึ่งไม่ว่าในใบผลตรวจจะมีความงุนงงแค่ไหน ก็มักจะปรากฏคำใดคำนึง…

การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ HIV

การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันเราไม่มีทางจะแยกออกได้แน่ ว่าใครติดหรือไม่ติดเชื้อ หากเจ้าตัวไม่ได้บอกโดยตรง เพราะว่าสุขภาพของผู้ป่วยนั้น ก็ดีไม่ต่างกับบุคคลโดยทั่วไป เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ารักษาได้ฟรี ที่สถานพยาล โดยสิทธิที่เข้ารับการรักษาสามารถใช้ได้ทั้ง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิบัตรทอง ถ้าหากผู้ติดเชื้อ เข้ารับการรักษาได้ทันเวลา และปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ก็จะไม่แสดงอาการอะไรออกมา รู้หรือไม่? – ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้ารับการรักษา และทานยาอย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน หากตรวจเลือดแล้วไม่พบเชื้อไวรัส (เชื้อไวรัสเหลือน้อย จนชุดตรวจ ไม่สามารถตรวจได้) ผู้ป่วยคนนั้น จะไม่สามารถ ส่งต่อเชื้อไปสู่คนอื่นได้ – ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จะติดมาจากการ มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน กับผู้ที่ก็ไม่รู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี – ผู้ที่มีความประสงค์ หรือต้องการขอคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – อย. ปลดล็อคชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้มากขึ้น การรับเชื้อเอชไอวีจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง 3 อย่าง คือ 1. รับเชื้อเอชไอวีในปริมาณที่มากพอ ปริมาณเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เรียงลำดับจากมากไป ดังนี้ อันดับแรก คือ เลือด รองลงมา คือ น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ และสุดท้าย คือ น้ำลาย ซึ่งมีเชื้ออยู่น้อยมากๆ จนอาจไม่สามารถติดต่อไปสู่คนอื่นได้ 2. สภาพแวดล้อมที่เชื้อเข้าไปอยู่ได้ต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น เชื้อเข้าไปในกระแสเลือด ช่องคลอด ช่องทวารหนัก เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเชื้อออกมาแล้ว พบกกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คืออยู่ในที่ ร้อน…

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง

“ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง จะต้องตรวจเอดส์ไหม กังวลมาก ” สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การจำกัด จำนวนคนที่จะรู้เรื่อง ผลเลือดของตน รวมถึงโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างคนปกติทั่วไป ถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจ ดังนั้น ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากข้อกำหนด ในการตรวจสุขภาพของบริษัท จะรวมการตรวจเอชไอวีเข้าไปด้วยนั้น ก็จะยิ่งมีผลต่อจิตใจ และ เป็นสิ่งที่ บั่นทอนความรู้สึกของผู้ป่วย การตรวจเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรจะตรวจอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นความพึงพอใจ และความสบายใจที่จะตรวจ เรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปสุ่มตรวจผู้อื่น หรือบังคับให้ผู้อื่นตรวจได้ การ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง โดยทั่วไป เพศชาย • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR) • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC) • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A) • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A) เพศหญิง • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR) • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC) • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A) • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) • ตรวจการตั้งครรภ์ (Preg Test) • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A) นอกจากการตรวจสุขภาพหลักๆ โดยทั่วไปแล้ว อาจมีการกำหนด ให้ผู้สมัครงานตรวจสุขภาพ อย่างอื่นเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของบริษัท แล้วสรุปว่า ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจเอดส์ไหม ผลตรวจเชื้อเอชไอวี…