ตรวจเอดส์ฟรี ตรวจโรคเอชไอวีฟรี ต้องทำอย่างไร

ตรวจเอดส์ฟรี ตรวจโรคเอชไอวีฟรี ต้องทำอย่างไร

ตรวจเอดส์ฟรี ตรวจโรค เอชไอวี ฟรี ต้องทำอย่างไร โรคเอชไอวี มีรายงานครั้งแรก ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ในราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 จากการศึกษา ย้อนหลังพบว่า โรคนี้ เกิดในประเทศ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 แต่ เพิ่งจะมาตื่นตัวกัน ในปี พ.ศ. 2524 จาก สถานการณ์ในปี 2524...
ตรวจเอดส์ ราคา เท่าไหร่

ตรวจเอดส์ ราคา เท่าไหร่

  ตรวจเอดส์ ราคา เท่าไหร่ เอดส์หรือเอชไอวี คือ โรคภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเกิดจาก เชื้อไวรัส Human Immunodeficiency Virus หรือเรียกย่อว่า HIV (เอชไอวี) เมื่อเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกาย จะค่อยๆ ทำให้ร่างกาย อ่อนแอลง เพราะไวรัส ได้ทำลาย ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย...
ขั้นตอนง่ายๆ หาก อยาก ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

ขั้นตอนง่ายๆ หาก อยาก ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

ขั้นตอนง่ายๆ หาก อยาก ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 440,000 คน โดยมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตามประชากรกลุ่มเสี่ยง (อายุ 15 ปีขึ้นไป) คือ หญิง-low risk 30%, ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 29%, ชาย-low risk 16%,...
ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ ตรวจได้จริงหรือเปล่า?

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ ตรวจได้จริงหรือเปล่า?

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ โรคที่สามารถติดต่อได้จากผู้ที่ป่วยไปถึงผู้ที่ยังไม่ป่วย หรือติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่คนอื่น ๆ ได้ หากมีเพศสัมพันธ์กัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ กามโรค ที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ โรคติดเชื้อเอชไอวี หนองในแท้-เทียม...
ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดขึ้นจากอะไร

ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดขึ้นจากอะไร

ตรวจเอดส์ ไม่เจอ เกิดขึ้นจากอะไร สำหรับผู้ที่เคย ได้รับการตรวจเอชไอวีทั้งที่โรงพยาบาล สถานที่พยาบาล และตรวจด้วยตัวเอง คงมีคำถามในใจแล้วว่า ตรวจเอชไอวีแล้ว ไม่เจอเนี่ย จริงหรือเปล่า ชัวร์แน่ๆ ใช่ไหม ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าการตรวจเอดส์/เอชไอวี ไม่เจอ...