ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง โรคเอดส์ (AIDS) เป็นภาวะป่วย ขั้นสุดท้าย ของการ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่เข้า ไปทำลาย เซลล์เม็ดเลือดขาว ให้มี การทำงาน ที่บกพร่อง จนไม่สามารถ ต่อสู้ กับเชื้อ ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้ จึงทำให้ ผู้ป่วยติดเชื้อ มีสภาพร่างกาย ที่อ่อนแอ และเกิด...
ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ โรคซิฟิลิส (Syphilis)

ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ โรคซิฟิลิส (Syphilis)

ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชนิดหนึ่ง ที่เกิด จากการติดเชื้อ แบคทีเรีย ทรีโพนีมา พัลลิดุม (Treponema Pallidum) ซึ่งจะทำให้เกิดแผลตามอวัยวะเพศ หากปล่อยไว้นานไม่เข้ารับการรักษา เชื้ออาจลุกลามไปทั่วร่างกาย...
ตรวจเลือด ที่ไหนได้ บ้าง ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ที่ไหนได้ บ้าง ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ที่ไหนได้ บ้าง การตรวจเลือด ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการนำตัวอย่างเลือดไปวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย โดยการตรวจเลือด ถือเป็นส่วนหนึ่ง ในการตรวจ สุขภาพทั่วไป เพื่อดู การทำงาน ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย...
อาการของโรคเอดส์ ผู้ชาย ระยะแรก

อาการของโรคเอดส์ ผู้ชาย ระยะแรก

อาการของโรคเอดส์ ผู้ชาย ระยะแรก โรคเอดส์ คือ ระยะสุดท้าย ของการติดเชื้อ ไวรัสเอชไอวี HIV มีชื่อเต็มๆ ว่า Human Immunodeficiency Virus ซึ่งมี ความหมายตรงตัว เลยว่า ไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์บกพร่อง ดังนั้น เมื่อมนุษย์คนใด ได้รับเชื้อไวรัสนี้เข้าไป...
ชุดตรวจโรค รูปแบบวิธีการตรวจโรคในปัจจุบัน

ชุดตรวจโรค รูปแบบวิธีการตรวจโรคในปัจจุบัน

ชุดตรวจโรค โรคเอดส์ (AIDS) เป็นภาวะ การป่วย ในขั้นสุดท้าย ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ซึ่งเชื้อ ได้เข้าไปทำลาย เม็ดเลือดขาว ทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงาน ที่บกพร่อง จนไม่ สามารถต่อสู้ และกำจัดเชื้อ ที่เข้าไปสู่ ร่างกายได้ จึงทำให้ผู้ป่วย เกิดอาการ เจ็บป่วยต่าง ๆ...