ตรวจเอดส์แบบไหนได้ผลแม่นยำที่สุด

ตรวจเอดส์แบบไหนได้ผลแม่นยำที่สุด การตรวจเอชไอวีในปัจจุบันดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงบางคนกลับ ไม่ทราบว่า ตนเองได้ติดเชื้อเอชไอวีไปแล้ว ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากที่พบว่าเป็นเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีอาการของโรคปรากฎ ไม่ได้สังเกตอาการของโรคในระยะเฉียบพลัน เพราะระยะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วหายไป กว่าจะทราบว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี ก็ในตอนที่ระดับของโรคอยู่ในระยะเอดส์แล้ว การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงหรือ? ใครกันบ้างที่ควรต้องตรวจ HIV ? 1. การมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกัน กับผู้ที่เราไม่ทราบผลเลือด (สำหรับผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยมาก ๆ) 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น 3. สัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่เราไม่ทราบผลเลือด ผ่านทางแผล ไม่ว่าจะเป็นแผลในส่วนใดของร่างกาย ออรัลเซ็กส์โดยมีแผลในช่องปาก การหลั่งภายใน ทางทวารหนัก 4. ถูกล่วงละเมิดทางเพศมา 5. ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง 6. บุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่นำไปสู่การติดเชื้อHIV ได้ 7. หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 8. ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส หนองใน 9. ป่วยเป็นวัณโรค 10. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อHIV การตรวจเอชไอวี ไม่ได้อยู่ในลิสต์การตรวจสุขภาพประจำปี หากผู้ใดมีความต้องการจะตรวจ ต้องระบุหรือแจ้งกับพยาบาล เพื่อที่พยาบาลจะประสานงานให้กับแพทย์ทราบเพื่อความรวดเร็ว หรือแจ้งกับแพทย์โดยตรง แพทย์จะแนะนำและเลือกวิธีตรวจที่เหมาะสม สิ่งที่แนะนำในการตรวจ คือ ให้ตอบคำถามของแพทย์ตามจริง โดยไม่ต้องเขินอาย จะเป็นผลดีกับคุณมากกว่า การตรวจเอชไอวีในปัจจุบันมีแบบไหนบ้าง 1. การตรวจเอชไอวีโดยตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี คือ การตรวจหา p24 ที่เป็นโปรตีนของเชื้อ เรียกแบบเป็นทางการว่า HIV p24 antigen testing การตรวจหาแอนติเจนจะนิยมตรวจในช่วงที่ได้รับความเสี่ยงมาประมาณ 14-15 วันแล้ว ซึ่งในระยะนี้นั้นแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV) อาจจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่จะสามารถตรวจพบได้ แต่หากตรวจพบแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี จะต้องตรวจหาแอนติบอดีของเชื้ออีกครั้ง เมื่อผ่าน 21-30 วัน ที่ได้รับความเสี่ยงมา 2. การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV testing) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากๆ ในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน เพราะเป็นการตรวจที่ได้รับความเสี่ยงมาประมาณ 3-4 สัปดาห์แล้ว…

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง

“ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง จะต้องตรวจเอดส์ไหม กังวลมาก ” สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การจำกัด จำนวนคนที่จะรู้เรื่อง ผลเลือดของตน รวมถึงโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างคนปกติทั่วไป ถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจ ดังนั้น ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากข้อกำหนด ในการตรวจสุขภาพของบริษัท จะรวมการตรวจเอชไอวีเข้าไปด้วยนั้น ก็จะยิ่งมีผลต่อจิตใจ และ เป็นสิ่งที่ บั่นทอนความรู้สึกของผู้ป่วย การตรวจเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรจะตรวจอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นความพึงพอใจ และความสบายใจที่จะตรวจ เรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปสุ่มตรวจผู้อื่น หรือบังคับให้ผู้อื่นตรวจได้ การ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง โดยทั่วไป เพศชาย • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR) • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC) • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A) • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A) เพศหญิง • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR) • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC) • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A) • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) • ตรวจการตั้งครรภ์ (Preg Test) • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A) นอกจากการตรวจสุขภาพหลักๆ โดยทั่วไปแล้ว อาจมีการกำหนด ให้ผู้สมัครงานตรวจสุขภาพ อย่างอื่นเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของบริษัท แล้วสรุปว่า ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจเอดส์ไหม ผลตรวจเชื้อเอชไอวี…

ใครเคยสั่งซื้อชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง

ใครเคยสั่งชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง หากคุณ เป็นผู้ที่มีคำถามนี้อยู่ในหัว และ เคยได้ยินกันมาบ้าง เกี่ยวกับ “ชุดตรวจเอดส์” หรือ “ชุดตรวจเอชไอวี” ที่มีขายในอินเตอร์เน็ต และสามารถหาซื้อ มาใช้ตรวจด้วยตัวเองก่อนได้ หากตรวจแล้ว ผลออกมาพบว่าติดเชื้อ จึงค่อยไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อยืนยันผลอีกรอบ หากผลออกมาแล้ว ไม่พบเชื้อ เราก็ไม่ต้องเสียเวลา ไปตรวจที่โรงพยาบาลสามารถสบายใจได้ จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือ ที่เรารู้จักกันในนามของ อย. ได้ออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับ การติดเชื้อเอชไอ เพื่อปลดล็อค ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง ให้คนไทยสามารถเข้าถึง และสามารถหาซื้อ มาตรวจด้วยตัวเองได้แล้ว หลังจากนั้นก็มี ชุดตรวจเอดส์ออกมาขายกันเป็นจำนวนมาก ทั้งที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาใหญ่ๆ และที่มีขายกันทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งชุดตรวจที่ได้ผ่านมาตรฐานของไทย และชุดตรวจที่ไม่ผ่าน ที่เรียกกันว่าชุดตรวจเถื่อน โดยมีผู้คนจำนวนไม่น้อย ที่หลงซื้อไปใช้ตรวจ ผลเลือดที่ได้จึงอาจเป็นผลตรวจปลอม เข้าใจว่าตนเองไม่ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วเราจะทราบได้อย่างไร ว่าชุดตรวจนั้น เป็นชุดตรวจ ที่สามารถเชื่อถือได้ และผ่านมาตรฐาน แน่นอนว่า สิ่งที่เราสามารถทำได้ คือ สอบถามถึงเลขอย. ไทย ของผลิตภัณฑ์ชุดตรวจนั้น โดยที่เราสามารถนำเลข ไปสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของทางอย.เองได้ หากพบว่ามีจริงก็สามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง วันนี้ทางThaihivtest จึงได้รวบรวมคำตอบของคำถามที่ว่า ใครเคยสั่งชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง มาฝากทุกคนกัน ไปดูกันเลย – ชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเองเป็น Rapid Screening Test ที่มีความสะดวกในการใช้งานใช้ในการตรวจคัดกรอง ให้ผลสูงเกิน 90 % หากใช้อย่างถูกวิธีตามคู่มือการใช้ หากให้ผลบวกก็ต้องไปตรวจเลือดยืนยันผลจากแพทย์อีกครั้ง – เชื่อถือได้ 90 % ค่ะ…