อาการเอดส์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ

อาการเอดส์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ

อาการเอดส์ โรคเอดส์ (AIDS) เกิด จากการติดเชื้อ ไวรัสเอชไอวี ในขั้นสุดท้าย โดยเชื้อ จะเข้าไปทำลายเซลล์ เม็ดเลือดขาว จนทำให้ ระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย มีความบกพร่อง จนไม่สามารถต่อสู้ หรือกำจัดเชื้อไวรัส ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้ จึงทำให้ ผู้ป่วย เกิดการเจ็บป่วยต่าง ๆ...
ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ถึงจะมั่นใจได้ที่สุด

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ถึงจะมั่นใจได้ที่สุด

หลายท่านคงจะรู้จัก เชื้อเอชไอวี หรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเอดส์ กันมาบ้างอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่า ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ซื้อยังไง ไปหาซื้อจากไหน ถึงจะมั่นใจได้ที่สุด แม้จะเคยรับรู้มาว่า การที่เราจะไปตรวจหาเชื้อนั้น ต้องไปตรวจหาเชื้อ ที่โรงพยาบาลกับแพทย์เท่านั้น...