ติดเชื้อ HIVหายได้ไหม

โรค ติดเชื้อ HIVหายได้ไหม สถานการณ์การแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น ผู้ที่มีความเสี่ยง สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีก็สูงขึ้นเช่นกัน โดยมีถึงร้อยละ 58.6 อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ ก็ยังไม่ค่อยกล้า และลังเลที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อสูงถึง ร้อยละ 76.9 การรักษาโรคเอชไอวีในอดีต เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ผู้ป่วยจะต้องทานยา ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก หลายๆ เม็ด หลายๆ ตัวยา สูงกว่า 10 เม็ดต่อวัน ซึ่งทำให้ผู้ป่วย มีอาการแพ้ยาบ้าง มีผลข้างเคียงบ้าง เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน ท้องเสีย เหมือนอาการแพ้โดยทั่วไป ซึ่งต่อมามีการพัฒนาให้เหลือทานแค่ 1 เม็ดต่อวันเท่านั้น ในหนึ่งเม็ดนั้น จะประกอบไปด้วย ตัวยาทั้งหมด สามชนิด ที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะเหลือเพียงหนึ่งเม็ดแล้ว แต่อาการข้างเคียงยังคงมีอยู่บ้างเล็กน้อยตามประสาการทานยาโดยทั่วไป ในการทานยาต้านไวรัสนี้ เป็นการทานเพื่อ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี โดยผู้ป่วยจะต้องทานยา อย่างต่อเนื่อง ทานไปตลอดชีวิต และทานเป็นประจำทุกวันอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ขาด การพัฒนาใน การรักษาโรคเอชไอวี ที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคเอชไอวี โดยมีการคิดค้น ยาต้านเอชไอวี แบบฉีดขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการที่จะต้องทานยาทุกวัน ซึ่งผู้ป่วยอาจจะลืมทานบ้าง หรือบางท่านอาจจะมีอาการแพ้ ถึงขนาดเว้นยาไปบ้าง ในบางวัน จนอาจจะส่งผลให้เกิดการดื้อยา หรือเชื้อยังคงแบ่งตัวต่อไปอีกได้ ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีการพัฒนายาฉีดขึ้น โดยยาฉีดที่ว่านี้ ฉีด 1 ครั้ง จะอยู่ได้นาน…