ผล เลือด 1 เดือน การตรวจ เลือดหา เชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ โดยทั่วไปแล้ว ชุดตรวจ จะสามารถตรวจ เจอได้ หลังจาก ที่ร่างกายได้รับเชื้อ มาแล้ว ประมาณ 3-4 สัปดาห์ แต่ชุดตรวจ สมัยใหม่บางชนิด จะสามารถทำการตรวจเจอ ได้หลังจากที่ ได้รับเชื้อมาประมาณ 2-4 สัปดาห์ การตรวจเอชไอวี ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ตรวจ ตามโรงพยาบาล หรือคลินิกต่าง ๆ ที่ให้บริการ ตรวจหาเชื้อ

โดยจะเป็นการตรวจ เพื่อหาภูมิคุ้มกัน ที่สร้างขึ้น ต่อเชื้อเอชไอวีเท่านั้น โดยจะตรวจ คัดกรองก่อน และทำการตรวจ เพื่อยืนยันผล โดยทำการตรวจ ด้วยวิธีอื่น 2 วิธี เพื่อยืนยัน ผลที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการตรวจ จะต้องให้ผลตรวจ ที่สอดคล้องกัน มากที่สุด แต่หากผลตรวจทั้ง 3 ชุด ให้ผลไม่ตรงกัน ทางแพทย์ ก็จะนัดมาตรวจซ้ำ อีกครั้งใน 2 – 4 สัปดาห์ถัดไป

การตรวจ หาการติดเชื้อ ในแต่ละรูปแบบ จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการตรวจ แต่ละวิธี ก็จะมีระยะ window period หรือที่เรียกกัน ว่าระยะ ที่ยังไม่สามารถ ตรวจพบได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับ ความเร็วของชุดตรวจ นั้น ๆ

นอกจากนี้ เมื่อหลายสิบปี ก่อนการตรวจหา เชื้อเอชไอวี จะเป็นการตรวจ โดยน้ำยา ที่ใช้ตรวจหาภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายได้สร้างขึ้นมา โดยร่างกาย ของคนเรา จะมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน นี้ขึ้นมา หลังจากที่ ร่างกายได้รับเชื้อ เข้าไปแล้วประมาณ 1 เดือน จึงจะ สามารถตรวจพบ ว่ามีการติดเชื้อ หลังจากที่ได้รับเชื้อ มาแล้ว 1 เดือนกว่า

แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา ชุดตรวจที่สามารถ ตรวจหาภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายได้สร้างขึ้นมา ได้เร็วกว่าเดิม เช่น ชุดตรวจ ที่สามารถทำการตรวจ ได้ใน 1 เดือน และชุดตรวจ ที่สามารถตรวจได้ หลังจากได้รับเชื้อ มาแล้ว 3 สัปดาห์
แต่หากใช้ วิธีการตรวจ ที่หาเชื้อเอชไอวีโดยตรง จะสามารถตรวจพบ ได้ภายหลัง การรับเชื้อ มาประมาณ 3 สัปดาห์

การตรวจเอชไอวีในปัจจุบันหากอยากรู้ว่าเป็นหรือไม่ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
– การตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยตรง ถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ได้ผลตรวจที่แน่ชัดภายใน 7-10 วันหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมา
– การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อเอชไอวี โดยจะให้ผลตรวจที่แน่ชัดมากกว่า 99% ประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าหากทำการตรวจในช่วงประมาณ 1 เดือน ผู้ป่วยบางรายภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อก็อาจจะยังไม่ขึ้น
– ตรวจภูมิคุ้มกันพร้อมกับตรวจหาเชื้อ ซึ่งการตรวจในรูปแบบนี้จะให้ผลตรวจที่แน่นอนอยู่ที่ประมาณ 14-21 วันหลังเสี่ยง

ผล เลือด 1 เดือน อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องดูด้วยว่าเป็นการตรวจในรูปแบบใด เพราะถ้าหากว่าทำการตรวจแบบภูมิคุ้มกันพร้อมกับตรวจหาเชื้อผลตรวจที่แน่นอนก็จะอยู่ที่ 1 เดือนครึ่ง แต่ก็แนะนำให้กลับมาตรวจเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งใน 90 วันหลังเสี่ยง

นอกจากนี้การตรวจหาเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาล หรือคลินิก ก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธี fourth generation โดยจะเป็นการตรวจแบบหาทั้ง Anti-HIV และการตรวจแบบ Anti-HIV ซึ่งจะตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อมา และตรวจเจอที่ให้ผลแม่นยำได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน

ดังนั้นหากมีการตรวจภายใน 1 เดือนครึ่งหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมา หากผลตรวจออกมาเป็นลบ นั่นก็หมายความว่าไม่มีการติดเชื้อนั่นเอง ทั้งนี้ หากผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่กล้าเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล ปัจจุบันก็ได้มีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง สามารถตรวจได้เองที่บ้าน แม่นยำ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

เพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ที่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น หากผลตรวจออกมาเป็นบวก หรือลบ แนะนำให้ทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลตรวจที่แน่ชัด