ตรวจเอดส์ 28 วัน ตรวจเอชไอวี เชื่อถือได้หรือยัง สบายใจได้ไหม ต้องตรวจซ้ำอีกหรือเปล่า การอ่านผลตรวจและคำแนะนำหลังจากตรวจ

 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หากรู้ตัวว่าตนเองอาจจะได้รับความเสี่ยง และยิ่งตรวจเร็ว ก็จะทำให้สามารถเข้าสู่การรักษาได้เร็ว เป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการรักษา

 

การตรวจHIV และผลการตรวจ

การตรวจที่สถานพยาบาล เจ้าหน้าที่จะมีใบผลตรวจให้ ซึ่งในนั้นก็จะมีระบุไว้ว่า ผลลัพธ์ หรือ Results จากการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีของคุณมีผลเป็นเช่นไร Positive, Reactive / Negative, Non-Reactive / Invalid

 

การตรวจด้วย อินสติ ชุดตรวจHIV ด้วยตนเอง ตรวจได้ตั้งแต่ 21 วันหลังเสี่ยง สามารถรู้ผลได้ใน 1 นาที เร็วมาก ๆ โดยเพียงจบขั้นตอนสุดท้ายนั้น ผลจะขึ้นทันที เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ซึ่งแสดงผลจะแสดงเป็น

  • 1 จุด C = Negative / Non-Reactive / ผลลบ / ไม่เกิดปฏิกิริยา
  • 2 จุด = Positive / Reactive / ผลบวก / เกิดปฏิกิริยา
  • ไม่ขึ้นจุดใด ๆ หรือ ขึ้น 1 จุดที่บริเวณอื่น ไม่ใช่จุด C = Invalid / ไม่สามารถแปลผลได้


ชุดตรวจHIV อินสติภาพประกอบตัวอย่างการแปลผล ชุดตรวจHIV ด้วยตนเอง อินสติ

 

 

ความหมายของผลการตรวจ และคำแนะนำ

  • Positive / Reactive / ผลบวก / หมายความว่า มีการติดเชื้อเอชไอวี แพทย์อาจจะให้ตรวจอีกครั้ง หรืออาจจะพิจารณาให้เข้ารับการรักษาโดยทันที
  • Negative / Non-Reactive / ผลลบ / ไม่เกิดปฏิกิริยา หมายความว่า ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี ทางการแพทย์จะแนะนำ หรือมีการนัดตรวจติดตามผลอีกครั้งที่หลัง 90 วัน
  • Invalid ไม่สามารถแปลผลได้ แน่นอนว่าจะต้องตรวจอีกครั้ง

 

ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจเอชไอวี

อาจจะพูดได้ว่าควรตรวจในระยะเริ่มแรกของการติดเชื้อ จะดีที่สุด

  • NAT สามารถตรวจการติดเชื้อได้ ใน 1 สัปดาห์ แต่วิธีนี้ยังไม่แพร่หลายนัก และถูกใช้กับแค่บางกรณีเท่านั้น
  • Anti-HIV Testing สามารถตรวจพบเชื้อได้ที่ 21 วันหลังเสี่ยง เป็นวิธีที่นิยมใช้
  • อินสติ ชุดตรวจHIV ด้วยตนเอง สามารถตรวจพบเชื้อได้ที่ 21 วันหลังเสี่ยง ขณะนี้ก็เป็นที่นิยมใช้และสนใจกันมากขึ้น

เพราะเป็นการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ซื้อมาตรวจเองที่บ้านได้ง่าย ๆ อินสติ เป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศแคนาดา ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แม่นยำสูง และรู้ผลไวใน 1 นาที ผ่านอย.ไทย เรียบร้อย อีกทั้งมีการรับรองจาก WHO, CE, Health Canada และ ISO13485 (MDSAP)

 

จากข้อมูลที่ผ่านมา หากเข้ารับการ ตรวจเอดส์ 28 วัน ถ้ามีการติดเชื้อก็สามารถตรวจพบได้แล้ว หรือหากยังไม่มั่นใจ หรือไม่สบายใจ หลังจากผลเป็นลบ ก็สามารถตรวจซ้ำได้ที่หลัง 3 เดือน ซึ่งในทางการแพทย์ก็มีการแนะนำไว้เช่นกัน และหากเป็นการตรวจกับสถานพยาบาลก็จะนัดตรวจติดตามผล