ตรวจเอดส์ กี่วันรู้ผล การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) จะช่วยให้เราได้รู้ทราบถึงสถานะร่างกายของตนเอง และเราทุกคนก็คงรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า โรคเอดส์นั้น

มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยเชื้อไวรัสเอชไอวีจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เกิดความบกพร่อง จนส่งผลให้สภาพร่างกายของผู้ป่วยนั้นอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 

โรคเอชไอวีกับโรคเอดส์จะมีความแตกต่างกันตรงที่ เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในขณะที่โรคเอดส์ก็เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเวลานานจนภูมิคุ้มกันบกพร่อง

และทำให้ร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคง่าย ซึ่งนับว่าเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี

 

ดังนั้น หากร่างกายของเราได้รับเชื้อเอไอวีเข้าไปแล้ว เชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4) จนส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ลดต่ำลง และส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถติดเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่าย

อาทิเช่น วัณโรค โรคปอด โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ๆ ยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควร แต่เมื่อไม่มีการรักษาผู้ป่วยก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดต่ำลง จนส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคต่าง ๆ ได้

ทั้งนี้ วิธีการป้องกันตนเองก็คือการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ  เพราะหากตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็มีโอกาสในการรักษาได้อย่างท่วงที และช่วยลดโอกาสไม่ให้เชื้อเอชไอวีลุกลามไปสู่ระยะเอดส์ได้

 

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอสี หรือเอดส์ สามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ

– การตรวจแบบ Anti-HIV antibody วิธีนี้เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไอวีจากเลือด ซึ่งจะวินิจฉัยจากการทำงานของระบบภูมิต้านทานของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต้านทานต่อเชื้อเอชไอวี

โดยวิธีการตรวจนี้จะสามารถตรวจพบเชื้อได้ประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือนหลังการติดเชื้อ

– การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Testing) เป็นการตรวจ หาสารพันธุกรรม ของเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะ ตรวจหาปริมาณ และตรวจ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย เป็นวิธีที่ตรวจ ได้ไว สุดขณะนี้

สามารถ ตรวจพบ เชื้อได้ใน 1-4 สัปดาห์ หลังการติดเชื้อ แต่วิธีการตรวจนี้ มีราคาตรวจ ค่อนข้างสูงพอสมควร

– PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจ หาสารพันธุกรรม ในระดับอณูชีวโมเลกุล สามารถตรวจพบ ได้ในเด็ก ที่อาจได้ความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ จากแม่ หลังคลอด 1 เดือน

และใช้ตรวจ กับผู้ใหญ่ หลังได้รับ ความเสี่ยง 14 วันขึ้นไป

 

นอกจากนี้ ตรวจเอดส์ กี่วันรู้ผล การตรวจเอดส์ สามารถทำได้หลายวิธี แตกต่างกันออกไป และอาจขึ้นอยู่ กับร่างกาย ของแต่ละคนด้วยว่า ไปได้รับความเสี่ยง มาแล้วกี่วัน เลือกใช้วิธีไหน ในการตรวจ

และสถานพยาบาล ที่เลือกไปตรวจ มีผู้มาใช้บริการเยอะ หรือไม่ โดยการตรวจนั้น มีทั้งรู้ผลใน 1 ชม. รู้ผลภายใน 7 วัน และบางสถานพยาบาล ก็สามารถเลือกได้ว่า ให้แจ้งผลทาง SMS หรือ นัดฟังผล

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ทาง อย. ก็ได้ ทำการปลดล็อคให้มี ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง วางจำหน่าย เพื่อเป็นทางออก ให้กับผู้ที่ มีความเสี่ยง แต่ไม่กล้าเดินทาง ไปตรวจตาม สถานพยาบาล

โดย ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ชนิด Rapid Test จะสามารถ ทำการตรวจคัดกรอง ได้ด้วยตนเอง มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถรู้ผล ได้ภายใน 15-20 นาที

 

ดังนั้น หากใคร ที่กำลัง มีความเสี่ยง แต่ไม่กล้า เดินทาง ไปตรวจ การตรวจโดยชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง อาจเป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะช่วย ให้คุณนั้น รู้ทราบ ถึงสถานะ ร่างกายของตนเอง ได้เร็ว ทั้งยังมี ความเป็นส่วนตัว ในการตรวจ

เพราะหากตรวจพบเชื้อ เอชไอวี ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็มีโอกาส ในการรักษา ไม่ให้เชื้อ ลุกลาม ไปสู่ระยะเอดส์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผลตรวจ จะออกมาเป็นอย่างไร ก็ควรทำการ ตรวจซ้ำอีกครั้ง ที่ระยะเสี่ยงนานขึ้น และสำหรับ ผู้ที่รับความเสี่ยง บ่อย ๆ ก็ควร ตรวจทุก ๆ 3 เดือน