ชุดตรวจ hiv ฟรี ไม่มี แต่ตรวจเอชไอวีฟรี มี ปัจจุบันการเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ สามารถทำได้ง่าย ๆ และสามารถตรวจได้หลายวิธี ซึ่งวิธีการตรวจก็จะมีความแตกต่างกันออกไป การตรวจหาเชื้อเอชไอวีสามารถทำได้ง่าย ๆ ก็จริง แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงหากได้รับความเสี่ยงมา การตรวจหาเชื้อเอชไอวีนั้น จะไม่สามารถตรวจได้เลยทันทีหลังได้รับความเสี่ยง เราจำเป็นที่จะต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถตรวจพบเชื้อได้ ดังนั้น การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หลายคนคงทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าหากร่างกายของเราได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเกิดการบกพร่อง เนื่องจากเชื้อเอชไอวีจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว และภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง จนส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้นอ่อนแอจนลงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ ชุดตรวจ hiv ฟรี นั้น ไม่มีแจกให้ตรวจ แต่ผู้ที่มี ความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง คลินิกนิรนาม หรือศูนย์บริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวีสามรถทำได้ 3 วิธีหลัก ๆ ด้วยกันคือ

– Anti-HIV วิธีการตรวจนี้สามารถรู้ผลการตรวจได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง แต่จะเป็นผลจากร่างกายย้อนหลังไปประมาณ 1 เดือน

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณไปได้รับความเสี่ยงมาเมื่อคืน และใช้วิธีนี้ในการตรวจ อาจใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากอยู่ในช่วงระยะฟักตัว

ฉะนั้น หากต้องการตรวจด้วยวิธีนี้ก็จำเป็นที่จะต้องรอให้ผ่านช่วงระยะฟักตัวไปก่อน อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีตามโรงพยาบาลรัฐ เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน

– NAT วิธีการตรวจนี้จะแตกต่างจากวิธีแรก คือ สามารถชี้วัดผลจากร่างกายย้อนหลังไปเพียง 3-7 วันเท่านั้น และสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีถึงปีละ 2 ครั้งที่คลินิกนิรนาม

วิธีการตรวจนี้จะมีความไวในการตรวจ และแพทย์มักใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงเท่านั้น

– Rapid HIV Test วิธีการตรวจนี้เป็นวิธีการตรวจแบบรู้ผลทันที โดยจะใช้เวลาในการรอผลเพียง 20 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่ามีความรวดเร็วกว่าวิธีอื่น

แต่วิธีนี้ก็เป็นเพียงวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ฉะนั้น หากผลตรวจที่ได้ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ควรเข้ารับการตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ หากผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การเข้ารับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจช่วยลดความกังวลใจคุณได้

เพราะหากตรวจพบเชื้อเร็วก็อาจช่วยให้คุณมีโอกาสในการรักษาและป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้พัฒนาไปสู่ระยะเอดส์ได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทาง อย. ได้เห็น ถึงความสำคัญ ของการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี จึงได้ทำการปลดล็อคให้วางจำหน่าย ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

 

ตาม ร้านขายยา เพื่อ เป็นทางออก ให้ประชาชนทั่วไป สามารถ เข้าถึง ได้ง่าย และเพื่อลด อัตรา การแพร่เชื้อเอชไอวี ไปสู่บุคคลอื่น การมี ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง วางจำหน่าย

นับว่า เป็นเรื่องที่ดี ที่ผู้มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ จะได้ทำการตรวจ คัดกรองเบื้องต้น ด้วยตนเอง เพราะหาตรวจพบเชื้อเร็ว ก็จะสามารถ เข้ารับการรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม