ปัจจุบันโรคเอดส์ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป เพราะมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีตามสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์กันมากขึ้น และล่าสุดเมื่อช่วงกลางปี คำถามที่หลายคนสงสัยว่า ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม ตอนนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศปลดล็อกให้ประชาชนสามารถหาซื้อชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองได้จากร้านขายยา เป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากตรวจ ไม่สะดวกที่จะไปตามโรงพยาบาล ได้หาซื้อชุดตรวจ HIV ได้ง่ายมากขึ้น

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม ในขณะนี้สามารถหาซื้อชุดตรวจHIV ที่ผ่านมาตรฐานอย.ไทย เป็นแบรนด์แรกได้แล้วที่ ร้านBoots และร้านขายยาทั่วประเทศ

จากการที่ อย. ได้ออกประกาศปลดล็อกให้ ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ จึงนับว่าเป็นข่าวดีที่จะทำให้การตรวจยืนยันและตรวจพบเชื้อแก่ผู้ที่ไปเสี่ยงมาทำได้ไวมากขึ้น เมื่อตรวจเจอเชื้อได้ไว ก็จะทำให้สามารถรักษาและรีบรับยาต้านได้ไว ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ เข้าถึงการรักษาไว จากเดิมที่ต้องให้ประชาชนเดินทางไปตรวจในสถานพยาบาลเท่านั้น ก็จะสามารถหาซื้อได้ในร้านขายยา แต่หากพบการติดเชื้อควรตรวจยืนยันซ้ำที่ รพ. เพื่อเป็นการยืนยันผลที่ชัดเจน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า สาระสำคัญของการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือมีการกำหนดนิยามสำคัญที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ISO 13485

รวมถึงกำหนดให้แสดงฉลากต่อผู้บริโภคในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง องค์ความรู้เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื้อไม่พบของชุดตรวจนั้น ๆ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ช่องทางการให้ข้อมูลสนับสนุนของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าในการใช้ชุดตรวจดังกล่าวผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและความรู้ สาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล การเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยตรงได้

นอกจากนี้ยังให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ถูกตรวจควรรู้ ก่อนการตรวจ และภายหลังทราบผลการตรวจ โดยอยู่ในภาชนะบรรจุ เพื่อให้กระบวนการให้คำปรึกษามีความชัดเจน ตลอดจนการเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกัน โดยอาจทำในลักษณะขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนด

แม้ว่าตอนนี้ จะเริ่มมี การจำหน่าย อย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่ เมื่อสำรวจ ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ ในท้องตลาด กลับพบว่า เป็นสินค้า ไม่มีคุณภาพ และเป็นเพียงสินค้า ลักลอบจำหน่าย ที่ไม่ผ่านการ รับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องจาก อย. ดังนั้น จึงอยากเตือน ผู้บริโภคว่า ก่อนทำการสั่งซื้อ ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ต้องทำการ สอบถาม ยังร้านขายยา หรือผู้จำหน่าย ให้ดีเสียก่อนว่า สินค้ายี่ห้อนั้นๆ มีความแม่นยำ และผ่านการรับรอง จาก อย. จริงไหม เพื่อความสบายใจ และความมั่นใจ ในการตรวจหา เชื้อเอชไอวี

 

 

หากอยากมั่นใจในทุกครั้งที่ตรวจ โปรดซื้อชุดตรวจเอชไอวีกับร้านที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรับรอง สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านBoots และร้านขายยาทั่วประเทศ

สนใจสินค้า แตะที่ QR Code หรือ สแกน Add LINE สอบถามได้เลยค่ะ

line สั่งซื้อชุดตรวจ HIV
 

อินสติ ชุดตรวจhiv