ระยะเวลาผลตรวจ NAT

ระยะเวลาผลตรวจ NAT

คุณได้รับความเสี่ยงมาใช่หรือไม่ การเลือกตรวจเอชไอวี จะเลือกตรวจอย่างไร ในปัจจุบัน การตรวจ NAT คือวิธีการตรวจหาเชื้อได้เร็วที่สุด ในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี มีวิธีการตรวจ 4 วิธีด้วยกัน คือ
1. การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี
2. การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี
3. การตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีในคราวเดียวกัน
4. การตรวจแบบ NAT

การตรวจ NAT (แนท) เป็นการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแบบใหม่และรวดเร็วที่สุด NAT (แนท) ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) วิธีนี้จะตรวจหาเชื้อจากเลือดเพื่อหาแอนติ-เอชไอวี Anti HIV ซึ่งร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับเชื้อ ซึ่งวิธีการตรวจนี้ทำขึ้นมาเพื่อตรวจหาตัวแอนติ-เอชไอวี Anti HIV โดยตรง วิธีการตรวจแบบเดิมอาจจะเป็นการตรวจหาแอนติบอดีที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างการเพื่อต่อต้านเชื้อต้องรอระยะเวลานานตั้งแต่ 21-30 วันขึ้นไปกว่าจะตรวจพบเชื้อ ระยะนี้เรียกว่า ระยะฟักตัว หรือระยะ Window Period เพราะฉะนั้นการตรวจด้วยวิธี NAT (แนท) เหมือนการย่อระยะเวลาเพื่อให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ไวขึ้น แม่นยำขึ้น รวดเร็วกว่าวิธีเดิม ไม่ต้องรอผลนาน นับจากวันที่ได้รับความเสี่ยงมา

ถือได้ว่าการตรวจด้วยวิธีนี้เป็นความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้ผลเร็วขึ้น เข้ารับการรักษาตัวหรือรับยาต้านไวรัสได้ไวขึ้น รู้จักวิธีการป้องกัน และหยุดการระบาดหรือแพร่เชื่อสู่คนอื่นๆ รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการอยู่รวมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ตามปกติ

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV ด้วยวิธี NAT ในปัจจุบัน สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยงานคลินิกนิรนาม หรือสภาพกาชาดไทยเท่านั้น ชื่อเต็มคือ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลินิกนิรนาม) แต่ผู้คนจะนิยมเรียกสั้นๆ ว่า คลินิกนิรนาม การเข้ารับการตรวจจากคลินิกนิรนามด้วยวิธี NAT (แนท) ทางคลินิกจะปกปิดข้อมูล ของผู้เขารับการตรวจเป็นความลับ จะมีเพียงรหัสแปะข้างขวดเลือดที่จะทดสอบ ซึ่งจะไม่เขียนชื่อ หรือแสดงชื่อของผู้รับการตรวจใดๆ จะมีเพียงผู้เข้ารับการตรวจเท่านั้น ที่ทราบรหัส และผลการตรวจ ข้อมูลของคุณจะขึ้นอยู่แค่ในระบบ ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลของผู้เขารับการตรวจ จะปกปิดเป็นความลับภายใน

ขั้นตอนในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี NAT ทำได้โดย เพียงท่านเดินเข้าไป ติดต่อเข้ารับการตรวจ ที่คลินิกนิรนามตรวจเลือดด้วยวิธี NAT (แนท) เจ้าหน้าที่จะเพียงแค่ให้ท่านกรอกประวัติ ความเสี่ยง และเก็บผลเลือดของท่านไปตรวจเท่านั้น

หลังจากนั้นก็รอฟังผลเพียงไม่นาน คลินิกนิรนาม หรือศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ HIV ได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับความเสี่ยงมา ก็สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ได้เช่นกัน

ระยะเวลาผลตรวจ NAT การตรวจหาเชื้อเอชไอวี ด้วยวีธีการตรวจ NAT หากคุณได้รับความเสี่ยง เช่น การที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือ ถุงยางแตกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางรั่ว ถุงยางหลุด หากได้รับความเสี่ยงเกิน 72 ชม. แล้วยังไม่ได้รับประทานยาต้านใดๆ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV โดยวิธีการตรวจ NAT ได้ที่คลินิคนิรนาม การตรวจด้วยวิธีตรวจ NAT นี้จะตรวจพบได้ หลังจากมีความเสี่ยงมาอย่างน้อย 5 วัน (เมื่อสมัยก่อน) แต่ในปัจจุบันพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำมากขึ้น และชัวร์มากยิ่งขึ้น จะตรวจพบได้หลังจากได้รับความเสี่ยงมาที่ 7 ถึง 14 วันขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลตรวจที่ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น การเข้ารับการตรวจจะใช้ระยะเวลาในการตรวจ และรอฟังผลประมาณ 1 ชั่วโมง การตรวจ NAT เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อที่รวดเร็วที่สุดแล้วในปัจจุบัน และสามารถตรวจเจอหลังจากได้รับความเสี่ยงเพียงแค่ไม่กี่วัน แต่สุดท้ายควรตรวจย้ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง ด้วยวิธีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี Anti HIV ที่ 30 วันขึ้นไป

สรุปการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธีการตรวจ NAT (แนท) หากคุณได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ 7 – 14 วันขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี NAT (แนท) ได้ทันทีที่คลินิกนิรนาม หรือ (ชื่อเต็ม) คือ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลินิกนิรนาม)

ซึ่งข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งผลตรวจเลือดจะปกปิดเป็นความลับ และรอฟังผลได้เลย ภายในระยะประมาณเวลา 1 ชั่วโมง หากท่านต้องการตรวจซ้ำ ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้อีกทีที่ระยะเวลา 21 – 30 วันขึ้นไป เพื่อยืนยันผลการตรวจ และสามารถปิดเคสได้เลย