ตรวจเลือด ที่ไหนได้ บ้าง การตรวจเลือด ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการนำตัวอย่างเลือดไปวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

โดยการตรวจเลือด ถือเป็นส่วนหนึ่ง ในการตรวจ สุขภาพทั่วไป เพื่อดู การทำงาน ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย หรืออาจจะตรวจ เพื่อหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ แพทย์วินิจฉัยโรค หรือ สภาวะบางอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่ การตรวจหา ภาวะภูมิคุ้มกัน บกพร่อง การติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว ทางโรงพยาบาล หรือคลินิกยังใช้การตรวจเลือด เพื่อใช้ติดตาม ผลของตัวยา ที่ใช้ในการรักษาโรค หรือ ความผิดปกติต่าง ๆ ภายในร่างกาย ว่าดีขึ้น มากน้อยแค่ไหน เพราะเลือด นับเป็น ตัวกลางสำคัญ ในการนำพา สารอาหารต่าง ๆ รวมไปถึง สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เข้าไปสู่ ร่างกาย ดังนั้น การตรวจเลือด จึงเป็นวิธี ที่สามารถตรวจ หาสารปนเปื้อน ที่เข้าสู่ร่างกาย ได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ การตรวจเลือด ที่ได้รับ ความนิยม ก็มักจะเป็น การตรวจเลือด เพื่อหาการติดเชื้อ เช่น เอชไอวี เอดส์ ซิฟิลิส โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น

เพราะในปัจจุบัน คนไทย ส่วนใหญ่ มักมีพฤติกรรม ความเสี่ยง เกี่ยวกับ การติดเชื้อเอชไอวี เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ไปมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่สวมใส่ ถุงยางอนามัย และไม่ได้ มีการป้องกัน แต่อย่างใด จึงก่อให้เกิดโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ขึ้น

ดังนั้น ทางเดียว ที่จะทำให้คุณนั้น รู้ถึง สถานะร่างกาย ของตนเองได้ ก็คือ การเข้ารับ การตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจเลือด เป็นวิธีการเดียว ที่จะวินิจฉัย หาสาเหตุ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำที่สุด

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีจะมีวิธีการตรวจ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่

– การตรวจแบบ Anti-HIV วิธีการตรวจนี้ สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน ซึ่งการตรวจด้วยวิธีการนี้จะสามารถให้ผลการตรวจได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง และผลที่ได้จะเป็นผลย้อนหลังไปประมาณ 1 เดือน

– การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Testing) วิธีการตรวจนี้จะมีข้อแตกต่างจากการตรวจแบบ Anti-HIV คือ สามารถชี้วัดผลจากร่างกายย้อนหลังไปเพียง 1-2 สัปดาห์หลังไปได้รับความเสี่ยงมา และยังให้ผลที่แม่นยำมากกว่าการตรวจแบบ Anti-HIV อีกทั้งยังสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่สภากาชาดไทย

– การตรวจแบบ Rapid HIV Test วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการตรวจมากกว่าวิธีอื่น เพราะใช้เวลารอผลเพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะให้ผลในการตรวจที่เร็วกว่าวิธีอื่น แต่ก็เป็นเพียงการตรวจเพื่อคัดกรองเท่านั้น หากผลที่ได้ออกมาเป็นบวก หรือลบ ก็ให้ทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลตรวจที่แน่ชัดกว่านี้

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะสามารถช่วยส่งผลดีต่อการรักษาและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีได้ หากได้รับการความเสี่ยงมาและเข้ารับการตรวจเลือดแต่ผลเลือดยังไม่ให้ผลบวก ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ที่จริงแล้วท่าน อาจจะมีเชื้ออยู่ในร่างกาย แต่ดันตรวจในช่วงของ ระยะฟักตัว (window period) เป็นระยะที่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย แต่จะยังตรวจหาไม่เจอ หรือตรวจเร็วเกินความสามารถของวิธีตรวจ

ดังนั้น การเข้ารับการตรวจเลือดในทุก ๆ 1-3 เดือน จึงมีประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในการป้องกันการแพร่เชื้อ และเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อแล้ว
ตรวจเลือด ที่ไหนได้ บ้าง เราสามารถเข้ารับการตรวจเลือดได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง หรือคลิกนิกนิรนาม ที่มีบริการตรวจเลือดหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ หากใครที่กำลังมีความเสี่ยงแต่ไม่กล้าไปตรวจตามโรงพยาบาล ปัจจุบันก็ได้มีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ที่มีความปลอดภัยแม่นยำ และได้มาตรฐาน วางจำหน่ายเพื่อเป็นทางออกให้ผู้ที่มีความเสี่ยง เพราะหากตรวจเจอเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม